Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA
1. ĮVADAS
1.1. Gerbiame savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintume jų pasitikėjimą.
1.2. Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje elbike.lt (toliau – Svetainė), įmonės „Facebook“ ir kitose socialinių tinklų paskyrose, svetainėse ir pan. Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
1.3. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
1.4. Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

2. SĄVOKOS
2.1. Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.
2.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
3.1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
3.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės paslaugų / prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės interneto svetainėje.

4. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
4.1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, registruojantis paslaugoms, naudojantis Įmonės paslaugomis, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir (arba) naudojantis Įmonės teikiamomis paslaugomis, kreipiantis į Įmonę prašant suteikti konsultaciją.
4.2. Asmens duomenys taip pat gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje, adresu: www.elbike.lt ir Įmonės paskyrose, nurodytose 7 punkte. Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės internetinėje svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą. Daugiau apie mūsų naudojamus slapukus galite rasti čia.
4.3. Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu. Klientui pateikus užsakymą įsigyti prekę (-es) svetainėje ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje elbike.lt, laikoma, kad jis: a) sutiko pateikti savo asmens duomenis; b) sutiko su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika; c) neprieštarauja, kad Pardavėjas Kliento asmeninius duomenis tvarkytų šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečius produktus ir (ar) paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, žaidimų ir akcijų Klientams organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant teisėto intereso gerinti Įmonės paslaugų / prekių kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą („Teisė būti pamirštam“). Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
5.1. Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Kliento (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus Pirkimo-pardavimo sutartį). Klientas registracijos ir (ar) pirkimo metu privalo nurodyti teisingus asmens duomenis. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų. Klientas yra atsakingas, kad registracijos anketoje ir (ar) užsakymo metu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Pateikdamas Klientas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:
5.1.1. Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, pirkimo-pardavimo sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė;

5.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu.
5.1.2.1. Registracijos formoje esančiame laukelyje pažymėjus „Noriu gauti geriausius elbike.lt pasiūlymus ir sužinoti naujienas pirmas“, Klientas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo registracijos formoje nurodytu Kliento elektroniniu paštu.
5.1.2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas.
5.1.2.3. Siekiant nustatyti Kliento mėgstamas ir jam aktualias prekes, kad Įmonė galėtų pateikti individualizuotus ir Klientui aktualius pasiūlymus, Kliento asmens duomenis tvarkomi ir automatizuotos analizės būdu. Šis būdas užtikrina, kad Klientui būtų siūlomos jam aktualios prekės ir pateikiami tik tie pasiūlymai, kurie Klientui yra arba gali būti įdomūs. Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti Kliento naršymo istorija elbike.lt svetainėje ir kita Kliento pateikiama informacija.
5.1.2.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu pat gali būti tvarkomi šie duomenys: Kliento naudotojo vardas, profilio nuotrauka, lytis, ryšiai ir bet kokia kita informacija, kurią Klientas sutinka bendrinti naudodamiesi trečiųjų šalių svetainėmis (pvz., kai „Facebook“ Klientas paspaudžia „Patinka“).

5.1.3. Elektroninės prekybos tikslu.
5.1.3.1. Prisiregistravus, bet dar neatlikus užsakymo, tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefono ryšio numeris, adresas (kai Klientas nurodo adresą prekių pristatymo formoje), IP adresas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui). Šie duomenys tvarkomi tam, kad Klientas galėtų prisijungti prie savo paskyros ar kituose pirkimuose, išvengiant pakartotino duomenų suvedimo.
5.1.3.2. Atliekant užsakymą el. parduotuvėje tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas (kai Klientas nurodo adresą prekių pristatymo formoje), informacija apie mokėjimus (t. y. banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės sąskaitos duomenys), kliento užsakymo identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę. Atliekant užsakymą mūsų fizinėse parduotuvėse, kai kuriais atvejais gali būti tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, telefonas. Šie duomenys tvarkomi: vykdant Kliento užsakymus, susisiekimui su Klientu, jei elbike.lt darbuotojams kiltų kokių nors klausimų, siekiant išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, kitais su paslaugų teikimu susijusiais tikslais.
5.1.3.3. Asmens duomenys, kurie renkami ir tvarkomi Klientui įsigyjant prekes išsimokėtinai: vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, įsigytų prekių pristatymo adresas (pageidaujant, kad prekės būtų pristatytos nurodytu adresu), sutarties su lizingu numeris. Sudarant lizingo sutartį vienoje iš elbike.lt fizinių parduotuvių, renkami ir tvarkomi šie Kliento duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento numeris, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, informacija apie darbinę padėtį, per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis, elektroninio pašto adresas, įsigytų prekių pristatymo adresas (pageidaujant, kad prekės būtų pristatytos nurodytu adresu), telefono numeris.
5.1.3.4. Apsipirkus elbike.lt elektroninėje parduotuvėje, Kliento patogumui taip pat renkami ir tvarkomi šie duomenys: pirkimų istorija, atsiliepimai apie Kliento pirktas prekes, mokėjimų istorija, Kliento ir Įmonės tarpusavio komunikacijos istorija (elektroniniai susirašinėjimai).
5.1.3.5. Teikiant užklausą el. parduotuvėje „Kontaktų formoje“, formose „Paklausti apie prekę“ ir „Derėtis dėl kainos“ tvarkomi šie Kliento duomenys: vardas, telefono numeris, el. paštas, dominanti prekė.
5.1.3.6. Teikiant užklausą „Pagalba gyvai“ tvarkomi šie duomenys: el. paštas, telefono numeris, vardas, bendravimo realiu laiku istorija, apsilankymo laikas, naršymo realiu metu istorija, naršymo ir pokalbio trukmė, šalis, miestas, prieš tai turėtų pokalbių kiekis, IP, Kliento naudojama operacinė sistema, Kliento naudojama naršyklė.
5.1.3.7. Klientui apsiperkant elbike.lt elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Klientui kreipiantis į elbike.lt garantinio aptarnavimo skyrių, renkami ir tvarkomi šie Kliento asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pristatymo adresas (jei buvo pageidauta, kad prekės būtų pristatytos nurodytu adresu), užsakymo informacija.
5.1.3.8. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Kliento įsigytas prekes galima, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami Įmonei trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Klientas patvirtina, jog jis turi tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.
5.1.4. Įmonė gali statistiniais tikslais naudoti su Kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
5.1.5. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
6.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
6.2.Tinkamam užsakymo vykdymui tretiesiems asmenims perduodami šie duomenys:
6.2.1 Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Klientui prekes Kliento nurodytais adresais;
6.2.2 Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.
6.3. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
6.4. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

7. PASKYROS
7.1. elbike.lt paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes elbike.lt yra tiek svetainės, tiek paskyrų valdytojas. Svetainės paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra elbike.lt paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos svetainėje publikuojamos elbike.lt taikytinos taisyklės.
7.2. elbike.lt turi paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
7.2.1. elbike.lt dviračiai (gerbėjų puslapis; socialinis tinklas „Facebook“);
7.2.2. elbike.lt turi ir kitas tiesiogines / papildomas prekių ženklų paskyras, kurios yra tokiuose socialiniuose tinkluose: „Facebook“, „Instagram“, „Google Plus“, „Youtube“ ir kt. Šiuose socialiniuose tinkluose galioja minėtų socialinių tinklų privatumo politikos.

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
8.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
8.2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

9. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS
9.1. Klientas turi teisę:
9.1.1. kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
9.1.2. kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Kiekvienas klientas, prisijungęs prie savo paskyros, gali susipažinti su savo duomenimis, juos pasitikrinti, keisti arba ištrinti. Prašymą dėl prieigos, duomenų pataisymų ir netikslumų galite siųsti elektroniniu paštu info@elbike.lt. Prašyme aiškiai nurodykite savo vardą ir pavardę, vartotojo vardą.
9.1.3. kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
9.1.4. apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
9.1.5. gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
9.1.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);
9.1.7. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą („Teisė būti pamirštam“) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu prisijungus prie savo paskyros, atsiuntus laišką Įmonės nurodytais kontaktais ar adresu;
9.1.8. nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
9.1.9. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.
9.2. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
9.2.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@elbike.lt;
9.3. Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

10. KLIENTO ATSAKOMYBĖ
10.1 informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
10.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės teikiamų paslaugų / parduodamų prekių dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.
11.2. Ši Privatumo politika taip pat taikoma Įmonės tiksliniam turiniui, įskaitant internetinius pasiūlymus ir produktų bei paslaugų reklamą, kurią, naršydami internete, Klientas gali matyti trečiųjų šalių svetainėse, platformose ir programėlėse. Atkreipiame dėmesį, jog šios Trečiųjų šalių svetainės gali turėti savo atskirą privatumo politiką ir sąlygas.
11.3. Kitose svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios svetainės, gali galioti kitokios nei svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos. Įmonė nėra atsakinga už Trečiųjų šalių svetainėse galiojančias taisykles, privatumo politiką, asmens duomenų tvarkymo ir kitas nuostatas.
11.4. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Elbike.lt privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2022-04-29.