Sąskaitų faktūrų išrašymo tvarka

Sąskaitų faktūrų išrašymo tvarka parengta vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis.
 
1. Sąskaitos faktūros išrašomos mokėtojo vardu.
2. Sąskaitos faktūros siunčiamos mokėtojo nurodytu elektroniniu paštu.
3. Gavus mokėjimą iš juridinio asmens (įmonės) lėšų, sąskaita faktūra išrašoma automatiškai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paslaugos suteikimo.
4. Fiziniam asmeniui sąskaitos faktūros nėra rašomos, išskyrus atvejus, kai yra fizinio asmens prašymas.
4.1. Jeigu fizinis asmuo (mokėtojas) nori gauti sąskaitą faktūrą savo vardu, jis privalo per tris darbo dienas po sąskaitos apmokėjimo rašyti ČIA
4.2. Jeigu fizinis asmuo (mokėtojas) nori gauti sąskaitą faktūrą juridinio asmens (įmonės) vardu, mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti juridinio asmens (įmonės) pavadinimą ir kodą.